Vrijmetselarij: Een weg naar je Zelf
Logo-P&W-in-concrete
Vrijmetselarij.eu is een onafhankelijk forum.
Het staat niet onder toezicht van het Grootoosten der Nederlanden.
Het Grootoosten is dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud.
HomeAlgemene infoGesprekken Video'sArtikelenModerne mysteriën en inwijdingenSpiritualiteit en Vrijmetselarij Het leven heeft geen betekenisEgo Ja, Ego NeeOnbekend maakt OnbemindProfane spiritualiteit? De Omgekeerde PyramideVernieuwing in de VrijmetselarijVrijmetselarij, Bewustzijn en MysterieLiteratuurPraktische informatieContact
IN SEARCH OF REALITY
Prasadam is een kunstschilder die zijn schilderen ziet als instrument op weg naar inzicht, cq. naar de realiteit naar het Ken Uzelf
Deze korte docu over zijn werk, werd gemaakt door zijn medebroeder Christ van Liempd
Deel 1 van een tweedelige verhandeling over het maçonnieke dictum Ken Uzelf. Prasadam laat zien dat het niet mogelijk is om jezelf op de klassieke manier te kennen. Zolang we het zelf als object bezien, slaan we de plank mis.
Deel 2 over het maçonnieke dictum Ken Uzelf. 
Hoe kunnen we onszelf dan wél leren kennen?
Wat wij denken dat de werkelijkheid is, blijkt bij nader inzien meer een bevestiging te zijn van onze veronderstellingen dan de realiteit. En ook de vooronderstelling die we over onszelf hebben, heeft niets te maken met ons werkelijke zelf.
DE Vrijmetselarij heeft geen betekenis
Wij geven betekenis in en aan alles in het leven. Daarmee denken wij een leidraad te hebben waarmee we ons veiliger door het leven kunnen laveren. Prasadam laat ons zien dat betekenis niet kan worden gevonden: het moet door elk individu worden gecreëerd.
Komen onze waarnemingen overeen met de werkelijkheid?
Prasadam nodigt ons uit om onze ideeën over onszelf en de werkelijkheid te onderzoeken.
Over het algemeen vinden wij het vanzelfsprekend dat de wereld er echt uitziet zoals onze waarneming ons dat voorhoudt. Bij nader onderzoek blijkt echter, dat waarnemingen gemanipuleerd worden door onze vooronderstellingen en overtuigingen.
HET GEHEIM VAN DE VRIJMETSELARIJ: 
Inzicht en Bewustzijn
Bewustzijn is het enige gereedschap waarmee de mens betekenis kan vinden over zijn wereld en over zichzelf. Inzicht in de ontwikkeling van het bewustzijn is zeer verhelderend om dichter bij het geheim van de Vrijmetselarij te komen.
De wereld in transitie
Wij leven in turbulente tijden. Toch ziet Prasadam de toekomst optimistisch tegemoet. Evolutie = verandering is de blauwdruk van de kosmos.
optimitisch
Prigogine en Bewustzijnsontwikkeling
Het lijkt onwaarschijnlijk, maar dankzij de wetenschapper Perogine hebben wij duidelijker inzicht gekregen in het proces waarin Niveaus van Bewustzijn naar hogere niveaus transcenderen. Dit inzicht kan ons helpen bij onze persoonlijke groei en spirituele ontplooiing.
STERVEN EN TRANSCENDEREN
Wat hebben deze twee verschijnselen met elkaar te maken?
Al vroeg in ons leven hebben wij ons tevreden gesteld met substituten voor de ervaring van de werkelijkheid van onszelf en van de kosmos in het geheel. Hoe is de mens zo verward geraakt dat hij zijn eigen oorsprong uit het oog heeft kunnen verliezen? Maar, belangrijker nog, hoe vinden wij de weg terug?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  Mijn video's zijn tot stand kunnen komen dank zij Christ van Liempd, mijn video leermeester.  
BEWUSTZIJN, VRIJMETSELARIJ EN MYSTERIE
Er bestaat veel onbegrip over wat het mysterie van bewustzijn inhoudt. Prasadam zegt in deze video dat het Mysterie gekend kan worden wanneer de mens tot het bewustzijn is gekomen dat de rede losgelaten moet worden en ontvankelijk moet worden voor puur ervaren.
Wij hopen de bezoekers van deze site te stimuleren hun opinie over deze onderwerpen met elkaar en ons te delen.
Stuur uw reacties naar:
reacties@vrijmetselarij.eu
IN NAAM VAN DE REALITEIT 
Vrijmetselaren stimuleren elkaar om naar de Waarheid te zoeken. Deze video is met dat oogmerk opgenomen, ondanks dat ik veronderstel dat velen mij de inhoud niet in dank zullen afnemen. Deze video zie ik, Prasadam, als een vernieuwende impuls in ons metafysische denken